• FullSizeRender

  FullSizeRender

 • FullSizeRender

  FullSizeRender

 • Acid & Vanish

  Acid & Vanish

 • Acid & Vanish

  Acid & Vanish

 • Acid & Vanish

  Acid & Vanish

 • Oilkleen

  Oilkleen

 • Acid & Vanish

  Acid & Vanish

  บริการกำจัดวานิชในเครื่องจักรและน้ำมันหล่อลื่น (Varnish Removal Service)
  ทางบริษัทมีบริการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันซึ่งเปรียบเสมือนไวรัสในน้ำมัน และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องจักรและอุปกรณ์ควบคุมสำคัญ  นั่นคือ “วานิช” ไวรัสน้ำมันตัวนี้มีขนาดที่เล็กมากขนาด sub-micron ซึ่งไม่สามารถกำจัดได้ด้วยระบบกรองฟิลเตอร์ทั่วไป

  ทางบริษัทมีบริการแก้ปัญหาโดยนำวานิชออกจากน้ำมันด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย Electrostatic Oil Cleaner และเทคโนโลยี Ion Charged Bonding ด้วยเม็ดเรซินที่คิดค้นขึ้นมาพิเศษสำหรับกำจัดวานิชโดยเบ็ดเสร็จทั้งสถานะที่วานิชปนเปื้อนในน้ำมันหรือติดอยู่ตามผิวของอุปกรณ์ และวานิชที่ละลายอยู่ในน้ำมันอย่างสมบูรณ์  โดยน้ำมันไม่สูญเสียคุณสมบัตรและ oil additive แต่อย่างใด

  บริการกำจัดกรดปนเปื้อนในน้ำมันหล่อลื่น (Acid Scavenging Service)
  อีกปัญหาสำคัญที่พบในระบบ EHC ของ Gas Turbine คือความเป็นกรดของน้ำมันในระบบ EHC ที่เพิ่มสูงขึ้นไม่สามารถควบคุมได้  ซึ่งน้ำมันที่กล่าวถึงคือ Phosphate Ester Fluid  ซึ่งเป็นน้ำมันที่ราคาสูงมาก  หากมีความเป็นกรดสูงแล้วจะทำให้ระบบภายใน EHC ถูกกัดกร่อนและเสียหายจนทำให้ Gas Turbine หยุดทำงานได้  การเปลี่ยนถ่าย Phosphate Ester Fluid มีค่าใช้จ่ายที่สูง และที่สำคัญต้องหยุดระบบ Gas Turbine ที่เป็นระบบที่สำคัญยิ่งในกระบวนการผลิต
   
  ทางบริษัทมีให้บริการกำจัดกรดปนเปื้อนในน้ำมันด้วยเทคโนโลยี Ion Charged Boning ด้วยเม็ดเรซินที่คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อดูดซับกรดที่ละลายอยู่ในน้ำมันหล่อลื่น โดยน้ำมันไม่สูญเสียคุณสมบัตรและ oil additive แต่อย่างใด

  ทางบริษัทมีเครื่องกำจัดวานิชและกำจัดกรดปนเปื้อนในน้ำมัน ซึ่งรองรับกับการปฏิบัติงานทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ Hazardous Area Class1 Div 1 / 2 ในโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี และพื้นที่ทั่วไปในโรงไฟฟ้า โรงผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมกระดาษ และโรงงานต่างๆทั่วประเทศ
     
  เรามีทีมวิศวกรและทีมงานผู้ชำนาญงานโดยชาวไทยและทีมงานต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ที่พร้อมให้บริการกับทุกความต้องการของท่านในระบบหล่อลื่นแบบครบวงจร และพร้อมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูงสุดระดับ IIF  ทีมงานบริการพร้อมตลอด 24 ชม. เพื่อตอบสนองสำหรับการเข้าช่วยแก้ปัญหาของท่านได้อย่างรวดเร็ว

  Hot Line & Emergency Call Out Service
  ในเวลาทำการ  038-692-442-4
  นอกเวลาทำการ Hot Line Mobile 080-097-1300